نکاتی مهم درباره نصب و شارژ باتری سولار خورشیدی

نکاتی مهم درباره نصب و شارژ باتری سولار خورشیدی

-در صورتی که شارژ مورد استفاده قابلیت اندازه‌گیری دمای محیط را داشته باشداکیداً توصیه می‌شود سنسور دمای آن متصل گردد تا متناسب با دمای محیط،ولتاژ شارژ باتری تنظیم شود. -در برخی شارژرها امکان تعیین نوع باتری جهت مشخص کردن آستانه ولتاژ شارژ وجود دارد. در صورت وجود این قابلیت در شارژر،نوع باتری (باتری ژل) تنظیم…