با استفاده از اینورتر برق جریان مستقیم باطری به برق 220 ولت شهری تبدیل می گردد. مهمترین کاربرد اینورتر در سیستم های برق خورشیدی می باشد.  همچنین در بسیاری از موارد این تجهیز می تواند در خودرو و به عهنوان جایگزین موتور برق مورد استفاده قرار گیرد. ورودی اینورتر ها معمولا جریان مستقیم در ولتازهای 12، 24، 48 ولت می باشد و خروجی آنها برق 220 ولت با توان های مختلف می باشد.

مشاهده همه 4 نتیجه