توصیه‌های ایمنی و محیطی باتری های ups و سولار خورشیدی

توصیه‌های ایمنی و محیطی باتری های ups و سولار خورشیدی

۱-محل نگهداری باید تمیز،خشک و خنک (دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه و حداکثر رطوبت هوا ۸۰ درصد) باشد و از افزایش دمای باتری به دلیل قرارگیری در معرض نور خورشید و منابع تولید گرما باید اجتناب شود. باتری ها نباید در انبار بدون سقف قرار داشته باشند که موجب شود در معرض تابش مستقیم نور خورشید…