تابلو برق با بدنه ABS و در شفاف برند دانوب باکس 25 در 35