آدرس: قزوین، بلوار صیاد شیرازی، نرسیده به بیمارستان ولایت، روبروی آتش نشانی مینودر – برق و روشنایی آفتابیش
کدپستی: ۳۴۷۱۹۷۴۳۶۸
تلفن ثابت: ۰۲۸۳۳۷۹۸۴۶۸
تلفن همراه و واتساپ:  ۰۹۰۱۵۴۲۶۱۵۵