قزوین، بلوار ۲۲ بهمن، بعد از استخر الهیه، روبروی بیمارستان ولایت

تلفن: ۰۲۸۳۳۷۹۸۴۶۸  – ۰۹۱۲۲۸۱۲۷۷۱ – ۰۹۰۱۵۴۲۶۱۵۵