آدرس: قزوین، خیابان بوعلی، بین چهاراره نظام وفا و نواب، روبروی کوچه اسماعیلی  – برق خورشیدی آفتابیش

تلفن ثابت: ۰۲۸۳۳۲۴۵۳۱۱
تلفن همراه و واتساپ:  ۰۹۰۱۵۴۲۶۱۵۵  – ۰۹۱۲۷۸۴۳۸۳۳