طراحی و نصب سیستم های برق خورشیدی (سولار)

لامپ ها و چراغ های خورشیدی، ۱۲ ولت و ۲۴ ولت

انواع اینورتر تبدیل کننده برق مستقیم ۱۲،۲۴ و ۴۸ ولت به برق متناوب ۲۲۰ ولت و مبدل برق خودرو

انواع باتری مورد استفاده در سیستم های برق خورشیدی و برق اضطراری (UPS – زل دیپ سایکل و …)

انواع کیت های آماده برق خورشیدی در توان های مختلف

پمپ آب خورشیدی

کولر و پنکه خورشیدی، ۱۲، ۲۴ و ۲۲۰ ولت

مشاوره جهت تامین و مدیریت برق و انرژی مزارع کشاورزی، باغ، ویلا و کمپ

مشاوره جهت تامین و مدیریت انرژی در زمان قطع برق شبکه