چهارمین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران

چهارمین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران

با توجه به لزوم ایجاد بستری مناسب جهت معرفی الگوهای برتر در زنجیره توسعه انرژی های تجدیدپذیر کشور با حمایت وزارت نیرو، ساتبا و دیگر سازمان های مربوطه، جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر توسط انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران طراحی شده و در افتتاحیه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران، به…